آمار بازديد
  
امروز : جمعه 99/7/11
تقویم دانشگاهی

 
برای مردان بزرگ بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهند يافت یا راهی خواهند ساخت
 
آیا می دانید؟750 مدال در زمینه های علمی و ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کسب گردیده.
 
سخن مشاور:به زندگی لبخند بزنیم تا با ایجاد شادی در خود ودیگران دنیای بهتری داشته باشیم
 

 نام : رضا

نام خانوادگی: قدیری اناری

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی 
                                                        
رشته تحصیلی: برق و قدرتبازگشت