آمار بازديد
  
امروز : شنبه 00/8/1
 
برای مردان بزرگ بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهند يافت یا راهی خواهند ساخت
 
آیا می دانید؟750 مدال در زمینه های علمی و ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کسب گردیده.
 
سخن مشاور:به زندگی لبخند بزنیم تا با ایجاد شادی در خود ودیگران دنیای بهتری داشته باشیم
 

فاطمه گنجی پور                                                                                        فاطمه باقری زاده                                                                              فاطمه شیربیگی

روان شناسی بالینی                                                                                  روانشناسی                                                                                             عمران

روان شناسی تربیتی                                                                                  برق                                                                                                       کامپیوتر   

زبان و ادبیات فارسی                                                                                    حسابداری                                                                                        علوم سیاسی

تحقیات آموزشی                                                                                           زبان                                                                                                    آموزش ابتدایی

آموزش بزرگسالان                                                                                       موسیقی                                                                                             مهندسی معماری    

مکانیک خودرو                                                                                                نقاشی                                                                                                   معماری

متالوژی                                                                                                      نمایش کارگردانی                                                                                            

تاسیسات حرارتی برودتی                                                                           نمایش بازیگری       

ساخت و تولید                                                                                               سینما

بازگشت