آمار بازديد
  
 
برای مردان بزرگ بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهند يافت یا راهی خواهند ساخت
 
آیا می دانید؟750 مدال در زمینه های علمی و ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کسب گردیده.
 
سخن مشاور:به زندگی لبخند بزنیم تا با ایجاد شادی در خود ودیگران دنیای بهتری داشته باشیم
 

دانشگاه آزاداسلامی انار در سال 1379 در دو رشته ادبیات فارسی و آموزش ابتدایی با17 دانشجو کار خود را در یک ساختمان استیجاری شروع کرد.       
هیئت موسس فعال این واحد دانشگاهی با امید فراوان به آینده روشن دانشگاه قطعه زمینی را به مساحت 41 هکتار از بهترین اراضی جنوب غرب شهرستان انار را انتخاب و شورای شهر وقت نیز اقدام به واگذاری این زمین نمود که در حال حاضر دارای سند ثبتی می باشد.
به حول و قوه الهی در اولین گام همان سال 1379 خیر ارجمند جناب آقای علی اکبر امین در مسیر رشد و توسعه دانشگاه گرفت و این جوانمرد آزاداندیش با توجه به دینی که به مردم این منطقه در خود احساس می نمود با حمایتهای مالی و معنوی خود عزم خود را جهت آبادانی دانشگاه جزم نمود و اقدام به ساخت اولین ساختمان از دانشگاه آزاد اسلامی انار نمود  و این آغاز کار بود.
حمایتهای خیر بزرگوار آقای علی اکبر امین ادامه یافت و اکنون این این واحد دانشگاهی در زمینه آموزشی،پژوهشی و رفاهی دارای 8 ساختمان فعال می باشد.
این واحد دانشگاهی دارای 75 رشته تحصیلی از مقطع کاردانی تا دکتری می باشد.


بازگشت