آمار بازديد
  
امروز : یکشنبه 00/5/10
تقویم دانشگاهی

 
برای مردان بزرگ بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهند يافت یا راهی خواهند ساخت
 
آیا می دانید؟750 مدال در زمینه های علمی و ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کسب گردیده.
 
سخن مشاور:به زندگی لبخند بزنیم تا با ایجاد شادی در خود ودیگران دنیای بهتری داشته باشیم
 

آدرس:استان کرمان انار بلوار خلیج فارس دانشگاه آزاد اسلامی واحدانار
شماره تلفن: 36 -03434380033
کدپستی:43615-
77419
 کانال اطلاع رسانی دانشگاه anar273@ 


بازگشت