آمار بازديد
  
امروز : سه_شنبه 00/3/25
تقویم دانشگاهی

 
برای مردان بزرگ بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهند يافت یا راهی خواهند ساخت
 
آیا می دانید؟750 مدال در زمینه های علمی و ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کسب گردیده.
 
سخن مشاور:به زندگی لبخند بزنیم تا با ایجاد شادی در خود ودیگران دنیای بهتری داشته باشیم
 

ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺟﺎﻧﮕﺪﺍﺯ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻭ ﻭﻻﯾﺖ ، ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ‏( ﻉ ‏) ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻘ

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮﺍﻝ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺍﺧﺘﺮ ﺗﺎﺑﻨﺎﮎ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻭ ﻭﻻﯾﺖ، ﺭﺋﯿﺲ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ، ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﻭ ﺗﻼﺵﻫﺎﯼ ﺑﯽﻭﻗﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺷﻤﻊ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﻭﺯﺍﻧﯽ ﺷﺪ .

 ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺩﺭ ﻋﺰﺍﯼ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺪﻕ ﻭ ﺻﻔﺎ، ﻓﺎﺗﺢ ﻗﻠّﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺶ، ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺮﭼﻤﺪﺍﺭ ﺷﯿﻌﻪ ﺭﺍﺳﺘﯿﻦ ﻋﻠﻮﯼ، ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ

           

       1400/03/16 (4:23:36 PM)

بازگشت
مجموع امتیازات به این مطلب(0)
امتیاز شما به این مطلب ؟ 
star star star star star
نظرات شما در رابطه با این مطلب ؟ (0)