آمار بازديد
  
 
برای مردان بزرگ بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهند يافت یا راهی خواهند ساخت
 
آیا می دانید؟750 مدال در زمینه های علمی و ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کسب گردیده.
 
سخن مشاور:به زندگی لبخند بزنیم تا با ایجاد شادی در خود ودیگران دنیای بهتری داشته باشیم
 

تقويم آموزشي نيمسال دوم 98-97

تقويم آموزشي نيمسال دوم 98-97

1397/10/04 (11:21:10 AM)

انتخاب واحد: 6 بهمن ماه لغايت 11 بهمن ماه
شروع كلاسها:13 بهمن ماه

بازگشت